});
Fatou Diome : « On sera riche ensemble ou on va se noyer tous ensemble.